Video thăm nông trại, sản xuất thức ăn, quy trình bảo quản, chế biến sữa

PHIM TÀI LIỆU
poster

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

0223.866 065

0223.866 184

bosuamocchau@gmail.com

vi
envi